Dataskyddspolicy

Från den 25 maj 2018 gäller EU-lagstiftningen kallad GDPR - vilket ställer högre krav på oss som leverantör i att vara mer transparenta i hur, varför och vilka personuppgifter som vi lagrar på dig som kund.I denna policy förklaras vilka och hur vi sparar dina personliga uppgifter. Har du några frågor kring integritets- och dataskydd, kontakta oss på 08-58004400 eller hello@willbrand.se.

När du kontaktar oss med förfrågan accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Will Brand AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det självklart med största möjliga hänsyn till din integritet.

Följande information kan bli insamlad, lagrad samt användas

Person- och kontaktinformation

Namn, födelsedatum, personnummer/ organisationsnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.

Betalningsinformation

Fakturainformation, bankkontonummer, etc. Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

Information om produkter/tjänster

Detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa. Ditt intresse kan baseras på saker du kommunicerat i text eller tal, men även ditt beteende kring vår webbtjänst.

Historisk information

Tidigare köp, betalnings- och kredithistorik Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, din geografiska position,  språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Användning av datainsamling

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online (även via WillShop.se) och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex.mässor, kundmöten). Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper, eller när du kontaktar oss per mejl, brev eller telefon.

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Företaget behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

  • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person och kontaktuppgifter.
  • Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
  • För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.
  • Skicka ut nyhetsbrev och marknadsföring
  • För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
  • För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
  • Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.
  • För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.
  • Skräddarsy kundens upplevelse av webbplatsen

Din information kommer inte att användas till marknadsföring av tredje part aktörer  utan din godkännelse.

Delning av information

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, åter- försäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Lagring av dina uppgifter

Företaget behandlar data till största del inom EU/EES. För detaljerad specifikation, kontakta oss på Will Brand AB. Företaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vi genomför scanningar av interna och externa IT-system för att kunna upptäcka sårbarheter. Du godkänner att genomföring av information över internet i grunden är osäkert och vi kan inte garantera fullkomlig säkerhet av data skickad över internet. Den personliga information som du publicerar på vår hemsida kan vara tillgänglig genom internet runtom i världen. Vi kan inte förhindra dess användning och missbruk av andra aktörer om du gör den tillgänglig för andra.

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter 

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter företaget har om dig och verifiera den information vi har om dig. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Användning av kakor

Kakor är ett samlingsnamn för små textfiler som webbsidan lagrar på din dator för att den vid nästa besök ska komma ihåg dig och lättare göra sidan anpassad för dig.

Från den 25 juli 2003 så gäller lagen om elektronisk kommunikation, som kortfattat innebär att alla webbsidor måste ha den här informerande texten om vad kakor gör samt vad vi använder dom till. Viktigt att veta är att kakor inte kan förstöra din dator på något vis, utan bara hjälper oss att komma ihåg de val du gjort senast du varit inne på sidan. 

Will Brand AB kräver inte att du godkänner kakor. Du kan därför stänga av denna funktion och fortsatt surfa runt på vår webbplats. Hur exakt detta går till, hittar du under hjälpavsnittet i din webbläsare. Vår viktigaste användning av kakor är att veta om du besöker oss igen. Ditt ip-nummer loggas också för att veta om samma dator besöker oss frekvent. Viss lagring sköter inte vi, utan den vidarebefordras till ett företag som jobbar med statistik.

Vi lagrar även tillfälliga kakor som försvinner så fort du stänger webbläsaren. Den är till för att användarupplevelsen ska bli så fantastisk som möjligt.

Kontakta oss

Will Brand AB har organisationsnummer 559229-7575 och har befinner sig på Rökerigatan 19 i Johanneshov. Kontakta oss på hello@willbrand.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling, hantering av kakor eller om denna dataskyddspolicy.


No items found.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster eller skicka in en offert? Klicka här

Doer
Pierre Gasslander
Doer
Jimmy Björkander
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.